Zomerkamp altijd zo veilig mogelijk

Op Zomerkamp staat de veiligheid van onze deelnemers hoog op de agenda. We bedoelen hiermee 'veiligheid' in de breedste zin van het woord. Hier treft u enkele voorbeelden. 

EHBO Stafleden
Elke week zijn er op Zomerkamp twee ervaren EHBO stafleden.  
Ze staan dag en nacht klaar om te assisteren bij kleine en grote ongelukken en nemen contact op met een huisarts of het ziekenhuis wanneer nodig. 
Daarnaast heeft de EHBO alle medicatie van de deelnemers in beheer. Ze zorgen er voor dat de medicatie niet kwijt raakt, ze helpen uw zoon of dochter bij het innemen, en herinneren uw zoon of dochter aan het innemen mochten ze dit vergeten. 

Mocht uw kind een speciaal dieet volgen, dan kan aangepaste voeding in overleg met de Kampleider ook in bewaring worden gegeven bij de EHBO. Die kunnen het gekoeld bewaren, en in samenwerking met de tentleiding op het juiste moment aan uw kind verstrekken.

Nachtwacht
Op het kampterrein zijn 24 uur per dag begeleiders wakker. Uw kind kan dus altijd bij iemand terecht, ook als hij of zij 's nachts uit bed komt. Midden op het terrein staat het gebouw van de administratie, dit gebouw is 's nachts helder verlicht en hier zijn altijd 2 of 3 begeleiders aanwezig die 'nachtwacht' dienst hebben. Ook loopt (een deel van) de nachtwacht op gezette tijden rondes over het kampterrein om te controleren of iedereen overal lekker rustig ligt te slapen. Ze zijn dan duidelijk herkenbaar aan hun hesjes en hun zaklampen. Er staat een hek rondom het gehele kampterrein, gedurende de nacht zijn alle toegangswegen tot het terrein afgesloten. 

Voldoende begeleiding
Uw kinderen slapen op zomerkamp in een tent met maximaal 9 andere deelnemers. Elke tent heeft minimaal 1 tentleiding (vaak ook 2) die de hele week verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de kinderen uit die tent. De kinderen worden 's ochtends door de tentleiding gewekt, ze eten gezamenlijk het ontbijt, de lunch en het avond eten en tentleiding helpt bijvoorbeeld bij het opruimen van de tent. Als u uw zoon of dochter brengt, kunt u kennis maken met de tentleiding en eventuele bijzonderheden aan de tentleiding doorgeven. 
Uw kind verblijft op het kampterrein in een 'dorp' van tenten. Elk 'dorp' heeft ook twee recreatiestafleden die voor alle kinderen uit dat dorp het dagprogramma en de spelletjes organiseren. In een week dat er ook gegymd en gedanst wordt, wordt dit per dorp nog eens uitgebreid met twee of meer gym- en dansstafleden die de lessen verzorgen.  Onze vrijwilligers hebben veelal een achtergrond in het onderwijs of de zorg en geven derhalve zeer professioneel invulling aan de begeleiding van de kinderen.

Verklaring omtrent gedrag (VOG) & Protocol (seksueel) overschrijdend gedrag (SGOG)
De VOG is één van de maatregelen die de KNGU neemt om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen o.a. de KNGU Zomerkampen te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) begeleiders en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de KNGU Zomerkampen kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 

Het gebruik van de VOG binnen de KNGU Zomerkampen is een algemene maatregel om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als KNGU een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen en gevoelige/vertrouwelijke informatie laten we zien dat we de veiligheid van de deelnemers serieus nemen.

Daarnaast handelen wij volgens het protocol (seksueel) overschrijdend gedrag (SGOG). Wij vinden het erg belangrijk dat staf, leiding en deelnemers zich veilig voelen tijdens de activiteiten van de Zomerkampen. Hier hoort bij dat zij zich niet (seksueel) geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben wij een aantal omgangsregels opgesteld.

Wij hebben ook een vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar op vertrouwelijk@zoka.nl.

Kinderen van het kampterrein af
Als we een spelprogramma hebben buiten het kampterrein en er moet een stukje gelopen worden naar de spellocatie, verlaten wij nooit het terrein voordat elke deelnemer een oranje veiligheidshesje draagt. We hebben het voordeel dat het kampterrein zich in de bossen van Beekbergen bevindt, waar de drukte op de wegen meevalt. We lopen gezamenlijk, zo veel mogelijk 2 aan 2, langs de kant van de weg. 
Bij de dagtochten wordt bij het uitzetten van de route rekening gehouden met het vermijden van de drukke wegen. Ook tijdens een dagtocht dragen alle deelnemers altijd een oranje veiligheidshesje als ze het kampterrein verlaten. 

In geval van een calamiteit
We hopen het natuurlijk nooit mee te maken, maar het is goed voor u om te weten dat we op Zomerkamp voorbereid zijn op grotere calamiteiten waarbij ontruiming van het kampterrein noodzakelijk mocht zijn.
Alle stafleden die in een week aanwezig zijn, hebben een bekende taak in het, in samenwerking met de brandweer, vastgelegde calamiteitenplan. Het calamiteitenplan zorgt er voor dat het kampterrein binnen zo kort mogelijke tijd op een veilige manier ontruimd kan worden. Voorafgaand aan de zomer organiseren we een stafweekend, waarin alle stafleden (nieuw en ervaren) getraind worden in het handelen bij een calamiteit. Het calamiteitenplan is altijd voorhanden op het kampterrein en kunt u desgewenst opvragen bij de Kampleider van uw week.