Vanaf 2020 SummerMoves

zaterdag, 15 juni 2019

De KNGU is een nieuwe koers aan het varen met Dutch Gymnastics en wij haken graag aan bij deze verfrissingsslag. Een speciale werkgroep met Zomerkampers en collega’s van de KNGU heeft een aantal bijeenkomsten gehad om te kijken hoe we het Zoka-gevoel kunnen vangen in een nieuwe naam en uitstraling. Met behulp van o.a. mind-mapping en visuele associatie kwamen we tot de volgende centrale thema’s:

- Vrij (vrijheid, openheid).
- Jezelf zijn (jezelf kunnen en mogen zijn, ruimte voor iedereen).
- Samen (samen met de kinderen, samen met het team, samen met alle betrokkenen).
- Belevenis (het kamp is een ware belevenis die je je hele leven met je mee neemt. Je maakt er vrienden voor het leven. Verslavend leuk!).
- Professioneel (de Zomerkampen zijn enorm professioneel opgezet waar veiligheid en zekerheid gegarandeerd is voor ouders).
- Bewegen (letterlijk sport en actief zijn, maar ook op andere manieren in beweging komen, emotie).
- Fun (het is een groot feest om aan het Zomerkamp deel te nemen en om dit te organiseren).

Met deze ingrediënten zijn we tot de volgende nieuwe naam en uitstraling gekomen.
Graag nemen we jullie mee in de wereld van Dutch Gymnastics. Alweer 151 jaar geleden  werden de eerste stappen gezet om de gymsportwereld te professionaliseren in de vorm van een bond, later de KNGU. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een serieuze speler met olympische helden.


Met alles wat er ontwikkeld en geleerd is in die 151 jaar, is het nu tijd voor een nieuwe, frisse uitstraling en energie passend bij de tijd van nu. Onder Dutch Gymnastics verstaan we alle gymsport initiatieven, organisaties en fans bij elkaar opgeteld. Denk aan sporters, trainers, clubs, de KNGU en natuurlijk de Zomerkampen. Onder de vlag van Dutch Gymnastics zetten we ons meer dan ooit gezamenlijk in om heel Nederland in beweging te krijgen. Met als gemeenschappelijke deler: onze passie voor de gymsport!

Wil je weten hoe het precies zit? Check dan het kompas!

Deze video was één van onze inspiratiebronnen voor de filosofie achter Dutch Gymnastics.

Het is een begin. We realiseren ons dat dit gedachtegoed niet van vandaag op morgen tussen de oren zit. Of beter nog in het hart ;) De komende jaren zetten we ons in om aan deze richting vorm en inhoud te geven. Mocht jij zelf ideeën hebben, dan zijn ze meer dan welkom!

Bij een nieuwe vibe, hoort een nieuwe naam, logo en uitstraling. Die hebben we dan ook voor de KNGU laten ontwikkelen. En ja, het is een Engelse term geworden. We hebben écht geprobeerd om het Nederlandse woord gymnastiek te verhippen, maar dat is ons niet gelukt. Daarbij hebben we bij de doelgroep navraag gedaan en zij voelen zich veelal aangetrokken tot Dutch Gymnastics. In het logo vind je zowel stoere als elegante elementen passend bij het unieke van de gymsport. Een mooie ontdekking was dat bij onze sporten de beweging veelal een doel is in plaats van een middel is: de kunst van bewegen oftewel The Art of Motion. De zogenaamde 'Swirl' vormt een belangrijk deel van het logo. In deze video zie je hoe die is ontstaan.


Inhoudelijk zal er niets veranderen aan onze Zomerkampen. Gympie blijft onze mascotte, we slapen in dezelfde tenten en maken net zoveel plezier als de afgelopen 60 jaar! Wij zijn enthousiast. We hopen jullie ook! Deze zomer zullen jullie hier nog niet veel van zien, maar voor het seizoen van 2020 gaan we alles klaarmaken voor SummerMoves. Eind december is de nieuwe website klaar. Jullie hebben dus nog even tijd om eraan te wennen.


Terug naar het overzicht