Een paar afspraken voor een leuke week

Op Zomerkamp hebben we een paar regels. Op kamp mag vooral heel veel wat thuis niet mag. Om ons in de gelegenheid te stellen om voor ieder kind een fantastische week te organiseren, vragen we u rekening te houden met het volgende:

Op Zomerkamp ga je de hele week. De week start op zondag met de opening en eindigt op zaterdag met de sluiting. Het is niet mogelijk om later te komen en/of eerder weg te gaan. Wij kiezen niet voor flexibele aankomst- en vertrektijden, dit gaat ten koste van het programma. Daarbij is het niet leuk voor uw kind (en andere kinderen) om de week niet gezamenlijk te beginnen en te eindigen.

Mobiele telefoons kunnen niet goed tegen zand en stof. Daarom raden wij u aan om deze thuis te laten. Het gebruik van een mobiele telefoon kan voor de oudere leeftijdsgroepen op kamp soms handig zijn, voor bijvoorbeeld contact met de leiding tijdens programma, maar het is nooit noodzakelijk. We proberen tevens te ontmoedigen dat beeld materiaal direct op social media gedeeld wordt. Wij wijzen onze vrijwilligers en deelnemers er op rekening te houden met een ieders privacy en dat misschien niet iedereen getagd of genoemd wil worden.

Energiedrankjes; uw kind moet nog wel een keer kunnen slapen. Wakker blijven met behulp van energiedrankjes is, naast dat het ongezond is, ook niet bevorderlijk voor de sfeer in de groep en de beleving van een Zomerkampweek. Wij raden het gebruik daarvan af.

Alcohol; wij houden ons aan de wet. Onder de 18 jaar is het op het kampterrein niet toegestaan om alcohol te kopen, danwel te nuttigen.

Roken; alleen als u het goed vindt. U kunt als ouder toestemming geven aan uw kind om te mogen roken. Dit moet dan ingevuld zijn op het inschrijfformulier. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij de twee oudste leeftijdsgroepen. Wij zien hier op toe. 

Vanzelfsprekend is het gebruik van verdovende middelen niet toegestaan.