Over de KNGU Zomerkampen

Missie en visie

De missie en visie bepalen onze jaarlijkse doelstellingen en vormen samen de basis voor beslissingen en acties gedurende het jaar en tijdens de zomer.

De missie van de KNGU Zomerkampen is: 

Zomerkampen creëert een buitengewone beleving voor iedere deelnemer in een veilige omgeving.
Dit is wat Zomerkamp jaarlijks wil bereiken. Het "buitengewone" plezier van de deelnemers staat bij ons centraal en we dragen zorg voor een sociaal veilig klimaat. Daarnaast zorgen bijvoorbeeld EHBO-staf, geschoolde trainers in de gym- en danszaal en een nachtwacht voor de "fysieke veiligheid".
 
De visie beschrijft de manier waarop we dit willen bereiken:
In de natuur spelen, bewegen en samen het Zomerkampgevoel beleven waarbij deelnemers en begeleiding zichzelf kunnen zijn.
Mogelijk gemaakt en laagdrempelig door een creatieve, robuuste organisatie met competente en betrokken vrijwilligers, waar ruimte is om door te ontwikkelen.

Geschiedenis

Onze Zomerkampen in Beekbergen zijn in de vorige eeuw gestart, in 1959 om precies te zijn. Toen nog onder de vlag van de KNGV (Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond), via de KNGB (Koninklijk Nederlands Gymnastiek Bond), naar de huidige KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). 

Al die jaren huizen wij al op het kampterrein achter het bondsbureau. Eerst nog in tenten die elk jaar opgezet moesten worden, maar inmiddels hebben we al heel lang stalen behuizingen met stevig tentzeil, die we elk voorjaar alleen nog maar een goede poetsbeurt hoeven te geven.

Door de jaren heen is de verdeling in leeftijdsgroepen veranderd. Waar het eerst alleen nog Jongerenkamp, Middenkamp en Ouderkamp was, kwam daar in 1989 het Superjongerenkamp bij en later maakten we het rijtje compleet door het Tienerkamp toe te voegen. Inmiddels gebruiken we alleen nog maar de afkortingen Sjoka, Joka, Tika, Mika en Ouka.

Niet alleen aan de indeling van de leeftijdsgroepen werd gesleuteld, ook het aanbod aan soorten kamp werd steeds uitgebreider. Het Zomerkamp was er altijd al, maar in 1991 werd hier het Gymkamp aan toegevoegd. Sinds 1996 organiseren we ook Danskamp en in 2015 kunnen deelnemers voor het eerst bij ons op Freerunkamp.

Organisatie

De KNGU Zomerkampen is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 
De KNGU Zomerkampen worden 100% georganiseerd door vrijwilligers. Van de kampcommissie tot en met leiding en staf tijdens de kampweken. Van de mensen die helpen in de voorbereiding om programmamateriaal, aankleding, etc klaar te maken voor de zomer tot en met de hoofdboekers die de deelnemers inschrijven.