Ons laatste nieuws

09 april 2022

Onze inschrijvingen hebben als vanouds weer een vliegende start gehad! Check bij beschikbare plaatsen of er nog plek is in de week van jouw voorkeur.

31 maart 2022 

Yes, het is zover! We zijn superblij met je te kunnen delen dat op zaterdag 9 april om 14:00 uur de inschrijvingen voor SummerMoves Zomerkampen 2022 van start gaan! Na twee jaar stilte op het kampterrein, gaan we er komende zomer eindelijk weer een feestje van maken met alle toeters en bellen!

In eerdere jaren was er een run op bepaalde weken en leeftijdsgroepen. Vanwege de afgelopen twee jaar, weten we nu niet zo goed wat we kunnen verwachten qua inschrijvingen. Maar wil je niet achter het net vissen, zorg dan dat je precies weet welke plekken je wil reserveren en vraag deze meteen om 14:00 uur aan via mijn.zoka.nl. Onze inschrijfcommissie zit voor je klaar om alle reserveringsaanvragen te verwerken. Dit doen zij op volgorde van binnenkomst.

De inschrijfprocedure is niet gewijzigd. Namens een vereniging plaatst de hoofdboeker de reservering. Als kinderen niet aangesloten zijn bij een vereniging, dan kunnen ouders zelf een plekje voor hun kinderen reserveren. Deze ouder is dan ook hoofdboeker. Vriendjes en vriendinnetjes mogelijk natuurlijk ook mee!  Maar... samen in een tent, betekent ook samen inschrijven onder hetzelfde reserveringsnummer. Bepaal dus eerst welke ouder de inschrijvingen op zich neemt.

Wat wél gewijzigd is, is dat er qua kosten geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen wel of geen lidmaatschap van de KNGU. Check ons handige stappenplan voor een uitgebreide uitleg van de inschrijfprocedure. Ook handig: de weekindeling en de nog beschikbare plaatsen.

Tot slot de deelnemersprijzen voor 2022. Omdat deze aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van 2020, lichten we dit graag nader toe. Nu we een zelfstandige stichting zijn, liften wij niet meer mee op de voorzieningen die de KNGU al had. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verzekeringen. Eventuele financiële tekorten konden voorheen ook opgevangen worden door de KNGU.

Daarnaast hebben we helaas rekening te houden met de inflatie en zijn onze leveranciers en inkoop uiteraard ook in kosten omhoog gegaan. Omdat we tevens rekening moeten houden met een eventueel lager deelnemersaantal dan voorheen, moeten we de vaste kosten ook anders verdelen. De deelnemersprijzen zijn gebaseerd op een weloverwogen begroting. Op deze manier werken we aan een gezonde financiële toekomst van onze zomerkampen. We hopen met deze uitleg op je begrip voor de prijsstijging.

28 februari 2022

We krijgen veel vragen over de start van de inschrijvingen en de deelnemerskosten voor komende zomer. Graag nemen we je kort mee in de weg die we momenteel bewandelen als stichting in oprichting. 

Helaas is het geen kwestie van "gooi de inschrijvingen maar open". Het oprichten van een nieuwe stichting heeft flink was (bureaucratische) voeten in aarde. We zijn gestart bij de notaris, want onze statuten moeten daar vastgelegd worden. Hier gaat aardig wat tijd overheen. Op dit moment zijn we in de afrondende fase en zullen we hopelijk binnenkort onze handtekeningen zetten. Het volgende station is de Kamer van Koophandel; ook hier moet het één en ander vastgelegd worden. Tot slot moeten we dan ook nog allerlei financiële zaken bij de bank regelen. Deze processen dienen we achter elkaar te doorlopen én we zijn overal gebonden aan de officiële stappen die deze instanties moeten nemen. 

Dat we de deelnemersprijzen nog niet hebben, heeft ook verschillende oorzaken. Omdat we alles nu zelf moeten bekostigen en niet meer kunnen meeliften op sommige faciliteiten van de KNGU, zijn diverse kosten nog niet helemaal helder. Denk bijvoorbeeld aan alle verzekeringen. Dit willen we uiteraard allemaal tiptop in orde hebben. Daarnaast is de juridische procedure tussen de KNGU en de terreineigenaar nog niet afgerond. Ook hierdoor zijn er kosten nog niet bekend en kunnen we de prijzen nog niet bepalen. We richten onze pijlen op begin april wat betreft de start van de inschrijvingen. We hopen dat jullie ons die tijd nog gunnen en nog wat geduld op kunnen brengen. 

28 januari 2022

We hebben veel nieuws met je te delen. Waar onlangs nog gecommuniceerd is dat er komende zomer "gewoon" zomerkampen onder de vlag van de KNGU georganiseerd zouden worden, heeft de tijd ons wederom ingehaald. 

Zoals bekend loopt er een juridische procedure. Vanwege het verloop hiervan is in goed en constructief overleg met de KNGU de voorgenomen verzelfstandiging van de zomerkampen versneld. In plaats van een nieuw bestuur voor 2023 samen te stellen, is dit nu al voor 2022 gebeurd. Alle geinteresseerden voor het nieuwe bestuur zijn hiervan al op de hoogte gesteld.

Omdat de KNGU het "product Zomerkampen" overdraagt aan een nieuwe stichting moeten er in korte tijd veel stappen gemaakt worden. Op dit moment zijn zowel de kampcommissie als de productcommissie "demissionair". Het overdragen van de zomerkampen van de KNGU naar de nieuwe stichting zal de komende tijd geleidelijk plaatsvinden. In de tussentijd blijven de leden van de huidige kampcommissie en de productcommissie hun functie nog steeds uitvoeren, zodat de organisatie voor de zomer van 2022 niet onnodig extra vertraging oploopt. Zodra de nieuwe stichting opgericht is zullen er commissieleden afzwaaien. Als we eindelijk in de gelegenheid zijn om weer gezellig samen te komen, nemen we uiteraard afscheid van hen.

Het is gelukt om in zeer korte tijd een enthousiast nieuw bestuur samen te stellen. Romy Blankenspoor, Gert van der Houwen, Charlotte de Lange, Pieter Ott, Barbara Rozing en Edwina Treebusch hebben volmondig ja gezegd tegen een bestuursfunctie en vormen vanaf heden samen het bestuur van Stichting ZOKA in oprichting.

Concreet betekent bovenstaande dat er weinig tot niets verandert als het om de praktische uitvoering van de zomerkampen van dit jaar gaat. Binnenkort openen de inschrijvingen en mogen al onze staf en leiding ook van ons een uitnodiging tegemoet zien om elkaar onder het genot van een drankje in levende lijve te zien.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de nieuwe stichting, meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief van Stichting ZOKA. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moeten wij ons adressenbestand opnieuw opbouwen. Dit betekent dus dat wanneer je je niet aanmeldt, je geen informatie meer van ons ontvangt.

Groetjes,

Kampcommissie | Astrid Bel, A-J van Eldik, Pascal Kempers, Jurre Kraaijeveld, Sanne Papavoine, Wendy Roerdink & Lynn Slootweg.

Productcommissie | Ramon van Beusichem, Dennis van Dalfsen, Pieter Ott & Barbara Rozing.

Stichting ZOKA io | Romy Blankenspoor, Gert van der Houwen, Charlotte de Lange, Pieter Ott, Barbara Rozing & Edwina Treebusch.

************************************************************

Statement KNGU

De KNGU Zomerkampen zijn al ruim 60 jaar een begrip in de Dutch Gymnastics community. Elke zomer komen er duizenden kinderen naar Beekbergen om daar plezier te beleven, te spelen en te genieten van al het moois dat de gymsport te bieden heeft. Ook voor komende zomer wordt achter de schermen alweer hard gewerkt aan de voorbereiding, al ziet de organisatie er vanaf nu anders uit. Het noodgedwongen annuleren van de kampen in 2020 heeft grote gevolgen gehad, de KNGU is betrokken in een juridische procedure met de eigenaar van het kampterrein. Het verloop van deze procedure en het voorlopige vonnis hebben de aanleiding gevormd om versneld op andere wijze invulling te geven aan de organisatie van de kampen.
 
Na constructief overleg tussen de KNGU en de huidige productcommissie is besloten om in goede harmonie afscheid van elkaar te nemen. De nieuw op te richten stichting werkt op dit moment aan een versnelde zelfstandige doorstart. Een deel van de vrijwilligers vanuit de product- en kampcommissie blijft vooralsnog bij de nieuwe stichting betrokken. Daarmee zijn de kwaliteit en continuïteit van de zomerkampen gewaarborgd. Het product en concept blijven behouden en de KNGU leden en clubs die met veel plezier al jaren op kamp gaan, kunnen dat in de toekomst blijven doen.

Als KNGU dragen we de zomerkampen een warm hart toe en we vinden het voor alle betrokkenen prettig dat we op deze manier tot een oplossing zijn gekomen. De KNGU heeft het volste vertrouwen in de nieuwe organisatiestructuur.
 
De KNGU spreekt haar dank en waardering uit naar de huidige product- en kampcommissie en alle vrijwilligers die zich in de afgelopen 64 jaar hebben ingezet voor de zomerkampen. Wij wensen de stichting voor de komende jaren heel veel plezier en succes met de organisatie van de zomerkampen.

KNGU | Bianca Wieman & Stefan Rugenbrink.

Niet is te gek!